γράψτε έναν δεκαψήφιο αριθμό, ώστε το ψηφίο στην 1η θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των μηδενικών του αριθμού, το ψηφίο στην 2η θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 1 και ούτω καθεξής, μέχρι την τελευταία θέση, το ψηφίο της οποίας πρέπει να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 9 στον αριθμό. Η απάντηση είναι μοναδική.
2

γράψτε έναν δεκαψήφιο αριθμό, ώστε το ψηφίο στην 1η θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των μηδενικών του αριθμού, το ψηφίο στην 2η θέση να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 1 και ούτω καθεξής, μέχρι την τελευταία θέση, το ψηφίο της οποίας πρέπει να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 9 στον αριθμό. Η απάντηση είναι μοναδική.

Πώς βγήκε η παροιμία «Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι»;
2

Πώς βγήκε η παροιμία «Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι»;

ποιά η σημασία της παροιμίας “πολλή βουή στον μύλο μας μα τ αλευράκι λίγο”
0

ποιά η σημασία της παροιμίας “πολλή βουή στον μύλο μας μα τ αλευράκι λίγο”

Πέντε σκύλοι πιάνουν πέντε γάτες σε πέντε λεπτά. Πόσοι σκύλοι πιάνουν 100 γάτες σε 100 λεπτά;
13

Πέντε σκύλοι πιάνουν πέντε γάτες σε πέντε λεπτά. Πόσοι σκύλοι πιάνουν 100 γάτες σε 100 λεπτά;

μέτρηση με βάση την κλίμακα ενός χάρτη
2

μέτρηση με βάση την κλίμακα ενός χάρτη

ο γρίφος με τα βαρίδια
1

ο γρίφος με τα βαρίδια

ο γρίφος με τον δεκαψήφιο αριθμό
3

ο γρίφος με τον δεκαψήφιο αριθμό

περίεργος αγώνας με καμήλες
1

περίεργος αγώνας με καμήλες

Που χάθηκε το ένα ευρώ;
3

Που χάθηκε το ένα ευρώ;

Έχουµε ένα µπουκάλι ακανόνιστου σχήµατος με το καπάκι του και θέλουµε να το γεµίσουµε ακριβώς µέχρι τη µέση µε νερό. Στη διάθεσή µας έχουµε µόνο µια βρύση, µε άφθονο νερό. Κανένα όργανο µέτρησης για να µετράµε το νερό, ούτε µπορούµε να βασιστούµε σε µέτρηση σταγόνων ή κάτι παρόµοιο.
8

Έχουµε ένα µπουκάλι ακανόνιστου σχήµατος με το καπάκι του και θέλουµε να το γεµίσουµε ακριβώς µέχρι τη µέση µε νερό. Στη διάθεσή µας έχουµε µόνο µια βρύση, µε άφθονο νερό. Κανένα όργανο µέτρησης για να µετράµε το νερό, ούτε µπορούµε να βασιστούµε σε µέτρηση σταγόνων ή κάτι παρόµοιο.

12