γιατί κάποιες ποικιλίες πατάτας δεν έχουν πλέον άνθη;