πως μπορώ να αλλάξω την κατεύθυνση της σελίδας (οριζόντια ή κατακόρυφη) κατά την εκτύπωση στο word;
0

πως μπορώ να αλλάξω την κατεύθυνση της σελίδας (οριζόντια ή κατακόρυφη) κατά την εκτύπωση στο word;

πως μπορώ σε ένα κείμενο του Word να βρω όλες τις λέξεις που αρχίζουν απο "ΚΑΤ";
2

πως μπορώ σε ένα κείμενο του Word να βρω όλες τις λέξεις που αρχίζουν απο “ΚΑΤ”;

πως μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω την ορθογραφία στο word;
0

πως μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω την ορθογραφία στο word;

μπορώ (στο Word) να μετατρέψω με μία μόνο εντολή ένα ολόκληρο κείμενο σε κεφαλαία γράμματα;
2

μπορώ (στο Word) να μετατρέψω με μία μόνο εντολή ένα ολόκληρο κείμενο σε κεφαλαία γράμματα;

πως μπορώ να προσθέσω μια εικόνα σε ένα κείμενο που γράφω με το Word;
0

πως μπορώ να προσθέσω μια εικόνα σε ένα κείμενο που γράφω με το Word;

μπορώ να εκτυπώσω μόνο μια επιλεγμένη παράγραφο και όχι όλο το κείμενο στο Word;
2

μπορώ να εκτυπώσω μόνο μια επιλεγμένη παράγραφο και όχι όλο το κείμενο στο Word;

πως μπορώ να βάλω στο word αρίθμηση αρχικά με λατινικούς χαρακτήρες και στο κυρίως κείμενο του ίδιου εγράφου να έχω αρίθμηση με νουμεράκια κανονικά; (Word 2007)
0

πως μπορώ να βάλω στο word αρίθμηση αρχικά με λατινικούς χαρακτήρες και στο κυρίως κείμενο του ίδιου εγράφου να έχω αρίθμηση με νουμεράκια κανονικά; (Word 2007)

Πως μπορώ να βάζω αριθμό σελίδας σε ένα κείμενο του Word και μετά στο δεύτερο κεφάλαιο να αλλάζω πάλι την αρίθμηση;
1

Πως μπορώ να βάζω αριθμό σελίδας σε ένα κείμενο του Word και μετά στο δεύτερο κεφάλαιο να αλλάζω πάλι την αρίθμηση;

μπορώ να αλλάξω κάποια λέξη στο word (αυτόματα σε όλο το κείμενο) με κάποια άλλη;
1

μπορώ να αλλάξω κάποια λέξη στο word (αυτόματα σε όλο το κείμενο) με κάποια άλλη;

πως μπορώ να προσθέσω ορθογραφικό έλενχο στο Word;
1

πως μπορώ να προσθέσω ορθογραφικό έλενχο στο Word;

πως μπορώ να προσθέσω μια εικόνα ως υδατογράφημα σε ένα κείμενο του word;
2

πως μπορώ να προσθέσω μια εικόνα ως υδατογράφημα σε ένα κείμενο του word;

μπορώ με το word ή το powerpoint να φτιάξω μια απλή html σελίδα;
2

μπορώ με το word ή το powerpoint να φτιάξω μια απλή html σελίδα;

12