9 μήνες… σε 4 λεπτά

η “διαδρομή” απο την σύλληψη μέχρι την στιγμή που κάνουμε την εμφάνιση μας στον κόσμο αυτό. Ένα τετράλεπτο που παρουσιάζει τις αλλαγές βήμα-βήμα.