Στόχος είναι να προκύψει ο αριθμός 24.

Έχετε τους αριθμούς 1, 3, 4 και 6. Στόχος είναι να προκύψει ο αριθμός 24.

Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε πράξη ( +, -, *, / ) μεταξύ των αριθμών και να τους χρησιμοποιήσετε μόνο μία φορά τον καθένα.