ερώτηση στο κεφάλαιο του Ηλεκτρισμού – Φυσική Γ γυμνασίου

Παπαδημητρίου Κώστας