Γιατί το άτομο οποιουδήποτε στοιχείου εμφανίζεται ηλεκτρικά ουδέτερο;

ερώτηση Φυσικής και Χημείας