η λέξη τουρισμός προέρχεται από την πρώτη μαζική επίσκεψη στην ιστορία

που έγινε στην Γαλλική περιοχή Tours.