οι οδηγοί των πρώτων αυτοκινήτων ατμού ονομάστηκαν «σοφέρ» δηλαδή «θερμαστές»

γιατί ζέσταιναν το νερό της μηχανής πριν ξεκινήσουν!