η πρώτη φορά που πήραν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες γυναίκες ήταν το 1900