οι Steve Jobs & Steve Wozniak το 1976 ίδρυσαν την Apple