κάθε λεπτό αναπνέουμε περίπου 10-15 φορές και παίρνουμε 5-7 λίτρα αέρα;

Την ημέρα αναπνέουμε δηλαδή περίπου 7 000-10 000 λίτρα αέρα!