ο μέσος άνδρας βγάζει σε τριάντα χρόνια γύρω στο ένα κιλό γένια.