οταν μαγειρευουμε τον αστακό το καυτό νερό δεν έχει και μεγάλη σημασία

μιας και ο εγκέφαλός του δεν έχει κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν αντιλαμβάνεται τον πόνο.