όταν ζητηθεί να πει κάποιος ένα χρώμα 3 στους 5 λένε κόκκινο