στην Ιαπωνία παράγουν τετράγωνα λεμόνια, γιατί είναι πιο εύκολο να συσκευαστούν