το 98.5% του DNA του ανθρώπου είναι ίδιο με του χιμπατζή