το λαμπερότερο μέρος της Γης που φαίνεται από το διάστημα είναι το Las Vegas