η Ελλάδα στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες (1896) κέρδισε 47 μετάλλια