οι περισσότερες χώρες που πήραν μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες ήταν στην Αθήνα (2004) με 202 διαφορετικές εθνικότητες