Ηλεκτρικό ρεύμα – 10 ερωτήσεις Σωστό / Λάθος

Φυσική Γ’ γυμνασίου – Φυσική Β΄λυκείου