Να βρεθεί ο αριθμός των mol που έχουμε σε 5gr υδροξειδίου του νατρίου