ο γρίφος με το μισογεμάτο μπουκάλι

Έχουµε ένα µπουκάλι ακανόνιστου σχήµατος με το καπάκι του και θέλουµε να το γεµίσουµε ακριβώς µέχρι τη µέση µε νερό. Στη διάθεσή µας έχουµε µόνο µια βρύση, µε άφθονο νερό. Κανένα όργανο µέτρησης για να µετράµε το νερό, ούτε µπορούµε να βασιστούµε σε µέτρηση σταγόνων ή κάτι παρόµοιο.