ο γρίφος με τον δεκαψήφιο αριθμό

Δημιουργήστε έναν δεκαψήφιο αριθμό, ώστε το 1ο ψηφίο να δείχνει τον συνολικό αριθμό των μηδενικών του αριθμού, το 2ο ψηφίο να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 1 και ούτω καθεξής, μέχρι το τελευταίο ψηφία, το οποίο πρέπει να δείχνει τον συνολικό αριθμό των 9 στον αριθμό. Η απάντηση είναι μοναδική.