ο μέσος όγκος του αίματος που έχουμε είναι 5,5 λίτρα (για άνθρωπο περίπου 70 κιλών)