πως μπορώ να γράφω προτάσεις στο excel χωρίς αυτές να καλύπτουν το διπλανό κελί;