πριν 100 χρόνια υπήρχαν σε όλο τον κόσμο περίπου 315.000 ουρακοτάγκοι. Σήμερα έχουν παραμείνει μόνο 25.000!