τα τελευταία μετάλλια αγώνων που κατασκευάστηκαν εξολοκλήρου απο χρυσό ήταν το 1912