Η επιθανάτια λάμψη ενός άστρου που χάνεται σε μαύρη τρύπα