το λεπτό και παχύ έντερο ενός ενήλικα, έχουν μαζί μήκος περίπου 8 μέτρων;