η διάρκεια φοίτησης σε μια σχολή παίζει κάποιον ρόλο στην μισθολογική εξέλιξη;