κάθε μέρα, γύρω στους 10 τόνους αστρικής σκόνης πέφτουν στη Γη