ένας αρουραίος μπορεί να αντέξει περισσότερο χωρίς νερό από μία καμήλα