σε περίπτωση που πάρω δάνειο είναι απαραίτητο να ασφαλίσω το σπίτι που θα αγοράσω;