Γιατί το άτομο οποιουδήποτε στοιχείου εμφανίζεται ηλεκτρικά ουδέτερο;