πως συγκρατούνται τα πρωτόνια μεταξύ τους αφού απωθούνται;