η χειραψία παλιά γινόταν για να δείχνει κανείς πως είναι άοπλος.