ο ψύλλος αν και έχει μήκος 3εκατοστά, μπορεί να πηδήξει σε απόσταση 60εκατοστών