Τι κάνει ένα Access Point. Θέλει εγκατάσταση για να λειτουργήσει;