Ποιό μόριο αναπαριστάνει το μοριακό μοντέλο της εικόνας;