Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορούν να βρεθούν στην εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου