Πόσοι είναι οι νόμοι του Νεύτωνα

απλή ερώτηση για Β γυμνασίου