γιατί δεν μπορώ να γράψω σε έναν εξωτερικό δίσκο που έχω στο mac;